Sinds 1 januari 2016 is het verplicht om naast een EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen bij nieuwbouw en energetische renovaties. De ventilatieverslaggever stelt een ventilatievoorontwerp en ventilatieprestatieverslag op volgens de technische specificaties van STS-P 73-1 en ventilatienorm NBN 50-001.

Van erkend ventilatieverslaggever EPB-Verslaggeving Kim Belmans mag u het volgende verwachten:

Ventilatievoorontwerp (VVO)

Het ventilatievoorontwerp is een document waarin u de vereiste minimum afvoer- of toevoerdebieten per ruimte terugvindt. Indien u kiest voor een ventilatiesysteem type D (balansventilatie) ontvangt u bijkomend een voorstel om de debieten in balans te brengen. De verschillende ventilatiecomponenten worden weergegeven op uw bouwplan, zodat u een idee krijgt van de ruimtelijke impact en plaatsing van het ventilatiesysteem in uw woning.

Het ventilatievoorontwerp is vrijblijvend, maar geeft de belangrijkste aandachtspunten van het ventilatiesysteem al weer in de beginfase van uw bouwproject. Verdere finetuning gebeurt door uw installateur, die rekening dient te houden met de minimale ventilatievereisten.

Ventilatieontwerpspecificaties (VOS)
Samen met het ventilatievoorontwerp ontvangt u de ventilatieontwerpspecificaties. Deze handige tips helpen u bij de keuze van het ventilatiesysteem en de installatie ervan. Zo geniet u later van een optimale ventilatie.

Ventilatieprestatieverslag (VPV)
Het ventilatieprestatieverslag wordt opgesteld na installatie en inregeling van het ventilatiesysteem. Tijdens de rondgang worden de verschillende ventilatiecomponenten opgelijst en de debieten per ventiel opgemeten. Het elektrisch verbruik van de ventilatie-unit wordt eveneens nagemeten. De resultaten worden gebundeld in een overzichtelijk rapport.

Dit alles verloopt volgens de regels van kwaliteitskader BCCA vzw, zodat u steeds zeker bent van de beste kwaliteit!